Anunţ

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „TIMOTHEUS” din Bucureşti anunţă că, pentru anul universitar 2012-2013, scoate la concurs 30 de locuri.

Specializarea: Licență în Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală.

Durata studiilor: 4 ani

CONCURSUL DE ADMITERE

Va avea loc în perioada 20-21 iulie 2012

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Se face în perioada 9-19 iulie 2012 la secretariatul Institutului, Str. Episcopul Radu 53–55, Bucureşti – sector 2, telefon (021) 210.96.73; 0723-524.110

Taxa de înscriere: 20 RON.

 

CONCURSUL DE ADMITERE

ü  Vineri, 20.07.2012 – interviul – probă eliminatorie – ora 9:00

ü  Sâmbătă, 21.07.2012 – Cunoștințe biblice la Vechiul Testament – proba scrisă – ora 9

ü  Sâmbătă, 21.07.2012 – Cunoștințe biblice la Noul Testament – proba scrisă – ora 11.

Rezultatele examenelor: vor fi afișate luni, 23.07.2012, orele 13.00.

Contestațiile: vor fi primite timp de 48 ore de la afișarea rezultatelor.

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere sunt următoarele:

 1. Cerere de înscriere tip, completată – se procură de la Secretariat.
 2. Recomandarea bisericii locale, contrasemnată de Comitetul Zonal, pentru membrii Cultului Creştin după Evanghelie.
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original.
 4. Certificatul de naştere, în copie legalizată.
 5. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1.
 6. Trei fotografii tip buletin de identitate.
 7. Autobiografie (1 pagină A4).
 8. Certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox.
 9. Copie Carte de Identitate.
  1. 10.   Adeverinţă de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată, sau diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru cei care doresc să urmeze o altă facultate.

Toate actele vor fi puse într-un dosar şi prezentate personal de către candidat, la secretariatul Institutului.

Absolvenţii de liceu din promoţia 2012 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.

 

BIBLIOGRAFIE

ü  Mărturisirea de credință;

ü  Vechiul Testament: Genesa, Exodul, Iosua, 1 Samuel, Neemia, Psalmii mesianici, Proverbe, Isaia, Mica.

ü  Noul Testament: Evangheliile, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni; Efeseni;

1 Timotei; Evrei; 1 Petru; 1 Ioan.

 

Cazare la căminul Institutului Teologic Timotheus: studenții din provincie care doresc cazare la căminul ITT pentru anul universitar 2012-2013, trebuie să solicite rezervarea locului de cazare în perioada 15-30 iulie 2012, la Secretariatul ITT, sau la telefon 0755-087.409.

Taxa de studii: 1000 lei/an, care poate fi plătită în două tranșe.

Burse: Institutul Teologic Timotheus acordă studenților burse de merit, burse de studii, iar pentru cazurile sociale reduceri de taxe.