Misiune

Dumnezeu ne-a chemat să fim lumina lumii oriunde am fi, începând din locul unde El ne-a aşezat, până la marginile pământului. Toţi creştinii trebuie să fie misionari, însă Dumnezeu a chemat pe unii oameni la o lucrare specială de vestire a Cuvântului Său în zone aride în ceea ce priveşte cunoaşterea Cuvântului Său. Biserica Domnului din Galaţi este implicată într-o mică măsură în lucrarea de misiune, dar dorim ca să ne investim tot mai mult înspre această direcţie!