Etichete

, , , , ,

Între 20 şi 21 decembrie, Agenţia Kairos, în colaborare cu bisericile locale din Galaţi, Suceava şi Braşov, a organizat o călătorie misionară în oraşul bulgar Russe. Acest oraş este clasat pe locul 5 ca mărime, având o populaţie de peste 170.000, şi se situează în partea de nord-est a Bulgariei, în direcţia oraşului Giurgiu.
La nici 3 km de la trecerea vămii, echipa misionară a ajuns la marginea
oraşului Russe, unde a fost întâmpinată de Momchil, un tânăr frate din biserica locală. În cursul serii, grupul de fraţi din România s-a întâlnit pentru un timp de cunoaştere şi de părtăşie cu fraţii şi surorile din adunare. A doua zi, duminică, echipa misionară a participat la serviciul
divin de dimineaţă, care s-a dovedit să fie o părtăşie deosebită. Fratele Florin Pânzaru a avut un mesaj duhovnicesc, în acord cu tema Sărbătorii Naşterii Domnului, fiind tradus în limba bulgară de fratele Alexandru Anghel. Timpul de părtăşie a fost presărat cu cântări de laudă şi scurte mesaje biblice ale fraţilor. Iar, la sfârşit, copiii au primit cadouri. Dovedind multă primire şi dragoste, fraţii de aici au oferit 50 de cadouri pentru copiii din România din partea copiilor lor şi au exprimat dorinţa de a fi vizitaţi din nou şi de a conclucra cu fraţii din România pentru înaintarea Evangheliei în oraşul lor.
Situaţia creştinilor evanghelici din Bulgaria se află sub presiuni permanente din partea guvernului, a Bisericii Ortodoxe Bulgare şi a concetăţenilor, care îi consideră sectari şi răufăcători. Accesul fraţilor noştri în locuri publice (i.e. şcoli, spitale, orfelinate, etc.) este restricţionat de cei aflaţi în poziţiile de conducere. Numai Biserica Ortodoxă are cale deschisă pentru propagarea propriilor credinţe în aceste locuri publice. Sperăm ca prin cadourile primite de la copiii din România, fraţii noştri să poată avea o punte de legătură amiabilă cu cei nemântuiţi, pentru vestirea Evangheliei Domnului Isus. Fie ca Numele Lui să fie proslăvit în vecii vecilor!
Agenţia Kairos doreşte să le mulţumească tuturor celor implicaţi în această iniţiativă! Fie ca Dumnezeul păcii să îmnulţească dragostea copiilor Săi pentru Împărăţia Sa!
A consemnat Gabi Lerca

img_0144Echipa din România

img_0168Adunarea din Ruse

img_0181Copii adunării au primit cadouri.

Notă: 60 de copii dintr-un orfelinat din Ruse, cu vârsta cuprinsă între 5 şi 8 ani au primit cadourile trimise cu ocazia acestei misiuni. Datorită unui documentar realizat anul trecut de BBC cu privire la lucrurile oribile ce se petrceau în astfel de instituţii, autorităţile au interzis fotografiatul. Aceste informaţii ne-au fost transmise de fraţii din Ruse.