• Marți, 21 februarie, la ora 18:00, la adunare, are loc studiu biblic pentru frați.
  • Sâmbătă, 25 februarie:
    • 17:00-18:00 – la adunare are loc cursul de catiheză;
    • 17:00-18:00 – la adunare, elevii vor avea test pentru prima notă. Pentru a obține prima notă, elevii trebuie să memoreze și să redea din memorie capitolul 1 din cartea Evrei. Cei care participa la catiheză vor da testul după întrunirea tinerilor;
    • 18:00-20:00 – la adunare, va avea loc întrunirea săptămânală a tinerilor.

Anunț: Duminică, 26 februarie, un grup coral de frați și surori din Iași va vizita adunarea noastră.