Numeri 10:17  Cînd a fost desfăcut cortul, au pornit întăi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari, ducînd cortul.
Numeri 10:21  Apoi au pornit chehatiţii, ducînd sfîntul locaş; pănă la venirea lor ceilalţi întinseseră cortul.

Fie în biserică, fie acasă, fie oriunde altundeva viața ne pune la dispoziție, voit sau nu timp mort. Problema e că noi considerăm timpul ca fiind mort atunci când ar trebui să se desfășoare o activitate, activitate care e posibil să ne placă, și aceasta nu se desfășoară șnur, ci se tărăgănează, apar pauze neprevăzute. Reacția e că sărim să atacăm: De ce sunt timpi morți? Numai la noi se întâmplă asta!

Dacă e vorba însă de lucruri care nu ne plac, timpii morți nu sunt o problemă, ci un lucru binevenit.

Am fost uimit să descoper că Dumnezeu a orânduit deplasarea taberei lui Israel prin pustie, după ieșirea din Egipt, în așa fel ca așezarea Cortului, a locuinței lui Dumnezeu să se facă fără timpi morți. Când gherșoniții și merariții ajungeau în punctul de oprire, ei așezau cortul, iar când veneau și chehatiții cu mobilierul sfânt, cortul era deja pregătit, nu mai așteptau ridicarea lui.

Ce bine ar fi ca în lucrarea Domnului lucrurile să meargă „șnur”, fără timpi morți și căscat de prea mult plictis și inactivitate! Ca nu cumva altcineva să ne dea de treabă!