În această lună, pe 26 noiembrie, sâmbătă, de la ora 10:00 la ora 18:00, Biserica Creștină după Evanghelie Agape, Galați,

organizează conferința pentru lucrători:

Biserica în picaj

Cine, cum și când ne-a impins?

Unde e locul de aterizare?

Cum aterizăm în siguranță?

Conferința va aborda problemele eclesiologice și va încerca să rezolve biblic eclesiologia deficitare, recunoscând că Biserica se confruntă cu probleme serioase, cum ar fi:

  • identitatea;
  • scopul;
  • mijloacele atingerii scopului;
  • frustrarea liderilor;
  • frustrarea celor slujiți;
  • frustrarea lumii.

Cuvântul lui Dumnezeu din cartea Efeseni va folosi drept temelie și unealtă pentru a construi o dreaptă imagine a ceea ce este Biserica, în teologia paulină, nou-testamentală.

Scopurile conferinței:

  • Biserica să își recupereze identitatea aproape pierduta (în mințile multor laici și clerici), pentru ca astfel să își poată desfașura activitatea în lume așa cum Dumnezeu vrea, prin metodele Lui, în contextul plin de „culori” în care ne mișcăm;
  • slujitorul, dar și cel cel slujit, să nu fie frustrat de o lipsă a înțelgerii Bisericii, cât și a Dumnezeului ei.

Invitatul conferinței: pastor, Marius David Cruceru.