„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus cu privire la voi”. (1 Tesaloniceni 5: 18)

Motivaţi de belşugul de binecuvântări pe care Dumnezeu L-a revărsat şi în acest an peste copiii Săi, în duminica de 16 octombrie, cu întreaga noastră biserică am adus mulţumiri lui Dumnezeu. A fost un timp deosebit în care fraţii şi surorile au putut împărtăşi experienţe personale în care au văzut mâna puternică a lui Dumnezeu în viaţa lor.

     

„Binecuvintează, suflete pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui!” (Psalmul 103:3)