” Între voi să nu fie aşa. Ci orişicare va vrea să fi mai mare între voi să fie slujitorul vostru, şi orişicare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob.”
Matei 20:26-27

         Potrivit concepţiei moderne, a fi un om cu influenţă, cu putere, cel dintâi în societate, presupune a avea sub mâna ta o mulţime de oameni care să fie gata în orice moment să-ţi satisfacă pretenţiile, dar nici într-un caz să fii acel om care să lucreze braţ la braţ cu alţii . Total opus acestei concepţii, vedem că Domnul Isus ne învaţă că între creştini nu trebuie să fie aşa, ci,  dacă dorim ca şi fiii lui Zebedei să ocupăm locurile din faţă, trebuie să fim gata să slujim tuturor.
Un slujitor, urmând exemplul Domnului va fi gata să îndeplinescă chiar şi o slujbă umilă din dragoste pentru nevoile celorlalţi.”….şi nu uitaţi, pe cale orice lucrare-i bună, dar numai cine ia ştergarul acela ia cununa”. Oare suntem gata să luăm „ştergarul slujirii”? De multe ori suntem tentaţi să spunem – chiar eu să fac slujirea aceasta? – eu sunt capabil să slujesc la un nivel mai înalt……Cei care nu sunt gata să slujescă în taină unde nimeni nu-i vede, nu sunt demni de a face alte slujiri.
Domnul Isus este exemplul suprem de slujire – „Fiul omului n-a venit să I se slujescă, ci El să slujescă şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi”. (Matei 20:28). Poate mulţi aşteptăm răsplata slujirii pe pământ în aprecierile oamenilor, însă răsplata nostră nu este aici, ci în cer – ea este o răsplată veşnică!

„Si cand Se va arata Păstorul cel mare, veti căpăta cununa, care nu se poate veşteji, a slavei.” (1 Petru 5:4)