Sora Camelia Sohoreanu este abilitată să dea note elevilor până în clasa a VIII-a, iar din clasa a IX-a până în a XII-a, fratele Narcis Lungu.

Pentru informaţii despre primul test, pentru elevii din clasa a IX-a până în a XII-a va rog să accesati aici sau să deschideţi meniul Notare elevi din pagina Tineri.

UPDATE

Informaţiile despre obţinerea celei de-a doua notă se găseşte în acelaşi loc, menţionat mai sus.