• Marţi, 02 martie, la ora 19:00, acasă la Octavian Tanvuia, se întţlneşte pentru studiu biblic grupa fratelui Narcis;
  • Miercuri, 03 martie, la adunare, la ora 14:00, sunt aşteptaţiu câţiva fraţi pentru debarasarea camerei de la subsol unde a fost centrala;
  • Vineri, 05 martie, la adunare, la ora 17:00, are loc cursul de cateheză;
  • Sâmbătă, 06 martie, la adunare:
    • la ora 13:30 are loc întrunirea familiştilor;
    • la ora 15:00 are loc şcoala de muzică;
    • la ora 17:00 are loc întrunirea săptămânală a tinerilor.