Geneza 22:6 „Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac, şi a luat în mînă focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amîndoi împreună.”

Interesantă scenă. Frumoasă scenă: tatăl şi fiul călătorind şi discutând împreună.  Intrigantă scenă: Avraam pune în spinarea fiului lemnele care erau destinate pentru jertfirea fizică a lui.

Privind la acest tablou, mă întreb dacă Isaac ar fi ştiut, ar mai fi luat lemnele? Ce-ar fi făcut? Greu de dat un răspuns. Dar dacă te-aş întreba pe tine, ce-ai fi făcut, ce ai răspunde? Ce-ai face dacă ai şti că unele din poverile tale actuale, Dumnezeu le va folosi la jertfirea ta? Le-ai mai căra? Ce poveri porţi dragul meu, poveri care-s bune pentru focul jertfei ce ne-o cere Hristos? Eşti gata să-ţi sacrifici casa, e grea povară azi cu ea, întreţinere, curăţenie, etc., pentru Domnul? Eşti gata să-ţi sacrifici sănătatea, deşi povara purtării ei e enormă, pentru Domnul?

Eşti gata?