166262235_22b538b035

2 Cronici 18:7

Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: „Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul; dar îl urăsc, căci nu-mi prooroceşte nimic bun, nu prooroceşte niciodată decît rău: este Mica, fiul lui Imla.” Şi Iosafat a zis: „Să nu vorbească aşa împăratul!”

Mica niciodată nu-i spunea de bine lui Ahab. Nu mă mir de lucrul acesta, deoarece Biblia ne spune care erau lucrurile cu care se îndeletnicea Ahab. Păcatul lui Ahab, când îi vorbeşte Mica, e că nu-l băga în seamă, îl ura, pentru că nu-i plăcea ce-i spunea, dar ce-i spunea Mica era ADEVĂRAT!

Cum stăm cu cei ce ne critică? Îi urâm sau acceptăm că ne sunt de folos?

Eu m-am hotărât că am nevoie de critici, de oameni care să-mi spună verde în faţă, ce consideră ei că nu fac bine!

                             Narcis Lungu