Deuteronom 18

15  Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un prooroc ca mine: să ascultaţi de el!

16  Astfel el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: „Să nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.”

17  Atunci Domnul mi-a zis: „Ce au zis ei, este bine.

18  Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.

19  Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.

279032199_e57f482e4f

În prima relatare a acestui eveniment (Exod 20:18-21), nu se aminteşte de această promisiune a lui Dumnezeu că le va ridica un proroc ca Moise. Textul din Exod îl vede pe Moise omul de la mijloc, dar acum Moise urma să moară. Cine-i va lua locul?

Fără îndoială acest paragraf vorbeşte de Domnul Isus. Evreii de la Sinai au dorit şi au strigat după un proroc care să le vorbească fără să-i îngrozească, fără să-i nimicească doar prin simpla auzire a vocii Sale. Şi iată-L pe Domnul Isus, Dumnezeu întrupat vorbind oamenilor cu glasul Său blând, pe limba lor, trăind printre ei, dar ei nu L-au primit.

În fiecare om există aceeaşi strigare, aceeaşi dorinţă: „Doamne, lasă cerul, vino la noi, să vezi cum e să trăieşti pe pământ!” Şi Domnul a venit, dar câţi sunt dispuşi azi să-L asculte?