Etichete

,

Fapte 7

39  Părinţii noştri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit: şi, în inimile lor, s-au întors spre Egipt,
40  şi i-au zis lui Aaron: „Fă-ne nişte dumnezei, care să meargă înaintea noastră; căci acest Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.”

Ştiam lucrul acesta, dar a fost mai evident în textul acesta. Şi n-a fost o întoarcere doar în inima lor, pentru că s-a exteriorizat în facerea viţelului. Ce e în inimă, odată tot iese afară, poate nu chiar în momentul când e în inmă.

Proverbe 4:23  Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.

Marcu 12:30  „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta”