Habacuc 1:8

„Caii lui sînt mai iuţi decât leoparzii, mai sprinteni decât lupii de seară, şi călăreţii lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii.”

Care este scopul acestui verset? De ce Dumnezeu, care îi răspunde lui Habacuc, îi spune despre cai şi leoparzi, despre lupii de seară, despre secvenţa aruncării vulturului asupra prăzii?

Dumnezeu este încântat de creaţia Sa, şi modul în care o descrie arată bucuria artistului, creatorului faţă de lucrarea de artă, faţă de creaţie. Scena prezentată e de o frumuseţe deosebită. Nu e unică. Puteţi citi şi Naum 2:3-6, 9; 3:2, 3. Descrieri a luptelor, descrieri care întrec în frumuseţe multe opere literare ale lumii. Aici e pana lui Dumnezeu! El e artistul! Lui Dumnezeu Îi place frumosul! Dumnezeu se întrece în vorbe iscusite, descrieri şi figuri de stil! E Cel mai de seamă scriitor, e Poetul absolut, El e Făuritorul esteticii! Din El, prin El, şi pentru El sînt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.