Psalmul 122:3

„Ierusalime, tu eşti zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată!”

Frumuseţea Ierusalimului îl determină pe David să vadă cetatea ca fiind făcută dintr-o bucată. Este ca un bloc compact în care s-a cioplit până se naşte o cetate. Asemănător cu Petra.

La fel ar trebui să fim şi noi copiii Domnului, dintr-o bucată cu El. „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17:21). Frumuseţea şi trăinicia, unitatea din Trupul lui Cristos să radieze să ne arate ca fiind dintr-o bucată!