Iov 6:14-21

14  Cel ce sufere are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atot puternic.
15  Fraţii mei s-au arătat înşelători ca un pârâu, ca albia pîraielor care trec.
16  Un sloi le turbură cursul, zăpada se îngrămădeşte pe ele;
17  vine arşiţa vremurii şi seacă, vine căldura soarelui, şi li se usucă albia.
18  Cete de călători se abat din drumul lor, se cufundă în pustie, şi pier.
19  Cetele celor din Tema se uită ţintă la ele, călătorii din Seba Sunt plini de nădejde când le văd.
20  Dar rămân înşelaţi în nădejdea lor, rămân uimiţi când ajung la ele.
21  Aşa Sunteţi şi voi acum pentru mine. Voi îmi vedeţi necazul, şi vă îngroziţi!

Când aud de suferinţa care a dat peste el, prietenii lui Iov vin să-l mângâie. Dar nu reuşesc! Iov îi compară cu un fir de apă, cu un pârâiaş care curge şi când cade o piatră mai mare în calea lui îi schimbă cursul: puternic râu! Când apare soarele pe cer, vine arşiţa, pârâiaşul seacă. Călătorii văd doar scobitura albiei, au nădejde că vor da de apă, când colo e doar o iluzie.

Ce fel de om eşti? Eşti ca un pârâiaş, care curge şi-şi schimbă cursul la cea mai mică pietricică. îţi sare ţandăra repede? Te superi repede şi-ţi iei jucăriile şi pleci? Când apare seceta, dispari? Eşti ca prietenul neadevărat care la nevoie nu se cunoaşte?

Domnul Isus spunea în Ioan 7:38:

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura!