2 Cronici 34:12b, 13

„Toţi aceia dintre Leviţi, care ştiau să cânte bine, vegheau asupra lucrărilor şi cârmuiau pe toţi lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau şi alţi Leviţi, logofeţi, dregători şi uşieri.”

În context observăm că este vorba de reforma lui Iosia, unul dintre ultimii regi ai Regatului de Sud, Iuda. El a început restaurarea şi repararea Templului, şi avea meseriaşi, dar nu avea supraveghetori. Într-un final supraveghetori au fost aleşi leviţii care ştiau să cânte bine şi nu să supravegheze restaurarea unei clădiri. Deci, în cazul acesta nu se mai aplică sintagma: „omul potrivit la locul potrivit,” ci omul „nepotrivit la locul potrivit,” dar este omul dedicat. În Neemia 3, când zidul Ierusalimului începe să fie reconstruit spune în versetul 12 că au lucrat la zid şi fete, femei. Nu cred că ştiau să ţină mistria în mână, nici să aşeze cărămizile, dar au lucrat, au fost dedicate, ştiau că trebuie ca zidul să fie construit.

Când trebuie, transformă-te în omul potrivit la locul nepotrivit. Cristos, Dumnezeul nostru, S-a coborât din cer, într-un loc nepotrivit pentru El, dar a făcut-o din dragoste, pentru că a vrut să ne salveze! Fii aşadar dragul meu gata să sari, să pui mâna, să ajuţi!

NOTĂ: Prin acest articol nu susţin transformarea bisericii ca_lumea, ci sensul strict al articolului e cu referire la a ajuta, la a da o mână de ajutor, chiar dacă nu eşti specializat în domeniu. Făcând acest lucru cu pasiune, cu dragoste şi dedicare vei reuşi să o faci cel mai bine. Cum oare altcumva îţi vei pune talantul în negoţ?