Geneza 50:18-20

<<Fraţii lui (Iosif) au venit şi s-au aruncat ei înşişi cu faţa la pământ înaintea lui, şi i-au zis: „Suntem robii tăi.” Iosif le-a zis: „Fiţi fără teamă; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.>>

Dacă m-aş aşeza în locul lui Dumnezeu, aş accepta ca oamenii să aibă teamă de mine…

Dacă m-aş aşeza în locul lui Dumnezeu, aş fi încântat să-i văd pe unii închinându-se cu faţa la pământ în faţa mea…

Dacă m-aş aşeza în locul lui Dumnezeu, mi-ar place să-i aud pe alţii spunându-mi că-mi sunt robi…

Dar, Doamne, fereşte-mă ca vreodată să mă aşez pe locul care Ţi se cuvine doar Ţie!

Însă, dacă aş privi lucrurile din perspectiva Domnului, aş fi încântat să şitu că Dumnezeu stă pe locul care I se cuvine doar Lui…

Însă, dacă privesc lucrurile din perspectiva Domnului, aş şti că nu sunt decât un vas pe care El îl foloseşte cum crede că e cel mai bine.

Nu sta pe scaunul lui Dumnezeu, învaţă însă să priveşti lucrurile din perspectiva Lui!

Narcis Lungu