Ieremia 12:1, 2

„Tu eşti prea drept, Doamne, ca să mă cert cu Tine, vreau totuşi să te întreb asupra orânduirilor tale. Pentru ce propăşeşte calea celor răi, şi toţi mişeii trăiesc în pace? I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Ce-i drept, eşti aproape de gura lor, dar departe de inima lor!”

Trăim într-o cultură care promovează un Dumnezeu lângă noi, nu în noi. În caz de boală, în caz de nereuşită, în caz de examen, în caz de necaz, etc., apelăm la Dumnezeu. Există însă o mare problemă, nu îl vrem în noi, nu-L vrem tot timpul. Îl purtăm în gură duminica la „laudă şi închinare,” în rest Dumnezeu e lângă noi!

Scriptura vorbeşte în ansamblul ei de o dominaţie absolută a lui Dumnezeu asupra copiilor Săi. Dumnezeu vrea ca noi să-i fim dedicaţi nu doar cu gura, ci în TOTUL TOTULUI TOT! Aşadar Îl vrem pe Dumnezeu în noi, nu lângă noi! Amin.