Sâmbătă în 28 aprilie şi duminică 29 aprilie, tinerii bisericii noastre s-au bucurat de vizita tinerilor din Vaslui. Sâmbătă după-amiază tinerii au mers la volei şi fotbal pe terenul de la Puşchin. După acest timp de joacă am mers pe faleză şi la „locul nostru” am cântat laude Domnului şi am împărţit invitaţii pentru evanghelizarea de duminică.

Duminică dimineaţa, la serviciul divin ne-au slujit tinerii din Vaslui, iar Cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit de fratele Nelu Profire. Textul citit a fost 1Corinteni 12:12-27, iar îndemnul dat prin Duhul a fost referitor la rolul mădularelor în Trupul lui Cristos. Dacă un mădular nu are o slujbă, atunci el nu face parte din Trupul Domnului. Fiecare mădular are slujba sa, şi ea este la fel de importantă ca slujba altui mădular.

Între serviciile divine tinerii au vizitat Grădina botanică din Galaţi. La serviciul de după-amiază a vorbit fratele Narcis Lungu din Ioan 19:1-24, despre faptul că fiecare dintre noi am fost acolo când L-au răstignit pe Domnul nostru, şi de fapt noi am contribuit la suferinţele şi răstignirea Sa, prin păcatele noastre.

Fie ca Domnul să-şi binecuvinteze Cuvântul care nu se întoarce niciodată fără rod!