Cristos a înviat! Adevărat a înviat!

Ziua care ne-a făcut pe noi creştini este ziua învierii. Nu proclamăm un adevăr valabil din data de 08 aprilie 2007, ci proclamăm un adevăr veşnic: „”Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă; Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.” (Apocalipsa 1:17, 18)

El e viu!